INFO 2014

Pozvánka na výroční členskou schůzi ZKO Falco r.č. 264, která se bude konat dne 28.listopadu 2014 (pátek) od 19 hodin v klubovně ZKO Falco.

Program:

1.     Zahájení

 2.   Volba mandátové + volební komise a návrhové komis

3.   Zpráva předsedy o činnosti výboru

4.   Zpráva o hospodaření 2014

5.   Zpráva revizní komise

6.   Zpráva o výcviku

7.   Zpráva jednatele a plánu akcí na rok 2015

10. Volba výboru a revizní komise

11. Diskuze

13. Závěr

Členské příspěvky 2015 bude možné zaplatit na místě ve výši, kterou odsouhlasí členská schůze. (na rok 2014 700 Kč).Občerstvení formou ochutnávky domácích výrobků. Těšíme se na Vaši účast, výbor ZKO Falco.

Brigáda 3.5.2014 (sobota) od 10 hodin, ochranné a pracovní pomůcky s sebou .

Sečení 2014.docx (14956)

Výcvikovým dnem je v letním období ČTVRTEK od 17 hodin.
 

INFO 2013

Členská schůze - srdečně zveme všechny členy ZKO Falco Hluboká nad Vltavou na členskou schůzi, která proběhne v sobotu 23.11.2013 od 17 hodin v klubovně  na cvičišti ZKO Falco. Revizní komise se sejde v 16 hodin a provede kontrolu účtů a pokladny. Na schůzi je možné uhradit členské příspěvky.

Změna výcvikového dne na neděle - počínaje nedělí 6.10.2013 se mění výcvikový den ze čtvrtka na neděli - začátek výcviku vždy od 13 hodin, poslední výcvikový čtvrtek  je 3.10.2013. (V neděli 20.10.2013 je na cvičišti celý den zkouška chovnosti boxerů.)

Brigáda- 19.5.2013 (neděle) od 9 hodin proběhne na cvičišti brigáda. Účast všech členů nutná!!! Pracovní pomůcky s sebou.

Rozpis sečení 2013

 

22.4. - 5.5. Vácha Jan - Švehla Milan  
6.5. - 19.5. Brada Pavel - Mayer Roman  
20.5. - 2.6. Skočovská Zorka - Skočovská Kateřina
3.6. - 16.6. Kadlec Vojtěch - Randýsková Milena
17.6. - 30.6. Kovář Karel - Svatková Ivana   
1.7. - 14.7. Krása Miroslav - Lacina Vladimír  
15.7. - 28.7. Stropek Martin- Douda Tomáš  
29.7. - 11.8. Formánková Dana - Valentová Jitka
12.8. - 1.9. Hron Karel - Šmajdová Lenka  
2.9. - 22.9. Suda Standa - Sudová Markéta  
         

 

   Každý člen má povinnost zajistit posečení plochy cvičiště, budˇ vlastním zařízením nebo traktorem v majetku ZKO Falco. (Ten si po předchozí domluvě vyzvedne u Václava Nedvěda)  a dále po celou dobu své služby zajistí úklid  klubovny a venkovních ploch. V případě, že člen nebude moci tuto svou povinnost splnit, složí finanční náhradu do pokladny klubu. 

Změna výcvikového dne na čtvrtek - počínaje čtvrtkem  21.3.2013 se mění výcvikový den z neděle na čtvrtky, začátek výcviku vždy od 17 hodin, poslední výcviková neděle je 17.3.2013.

Více zde: https://zkofalco.webnode.com/info/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: https://www.webnode.cz

10.3.2013 - očkování psů - v neděli 10.3.2013 od 15 hodin  proběhne na cvičišti pravidelné očkování psů, očkování provede MVDr. Lucie Míková z veterinární kliniky Vltava , prosíme zájemce, aby nahlásili počet očkovaných psů p. Elišce Nedvědové na E-mail.

INFO 2012

Členská schůze - srdečně zveme všechny členy ZKO Falco Hluboká nad Vlatavou na členskou schůzi, která proběhne dne 24.11.2012 (změna termínu) od 19 hodin ve vinárně hotelu Záviš Hluboká nad Vltavou. Revizní komise se sejde v 18 hodin a provede kontrolu účtů a pokladny. Příznivce a přátele klubu zveme na 20 hodinu k přátelskému posezení.

Změna výcvikového dne - poslední výcvikový čtvrtek je 25.10.2012, počínaje nedělí 4.11.2012 budou výcvikovým dnem neděle od 14:00 hodin.

Sečení trávy - prosíme členy, kteří by byli ochotni a technicky zvládli podílet se na sečení prostoru cvičiště traktůrkem, aby se přihlásili u p. Elišky Nedvědové. Jedná se o 5 až 6 osob, tak aby se bylo možné prostřídat - v sezoně  zhruba  1 sečení v měsíci, podle počasí a růstu trávy... Vybraní členové by se tímto nemuseli podílet na dalších brigádách v klubu.

Brigáda - v sobotu 14.4.2012 od 8:00 hodin je naplánovaná jarní brigáda, pracovní pomůcky s sebou, bude se provádět běžná údržba, nátěry a úklid ... .

Změna výcvikového dne na čtvrtek - počínaje čtvrtkem  29.3.2012 se mění výcvikový den z neděle na čtvrtky, začátek výcviku vždy od 17 hodin, poslední výcviková neděle je 25.3.2012.

18.3.2012 - očkování psů - v sobotu 18.3.2012 od 14 hodin  proběhne na cvičišti pravidelné očkování psů, očkování provede MVDr. Lucie Míková z veterinární kliniky Vltava , prosíme zájemce, aby nahlásili počet očkovaných psů p. Elišce Nedvědové na E-mail  nebo SMSkou.

 

INFO 2011

Členská schůze - Srdečně zveme všechny členy ZKO Falco na členskou schůzi, která proběhne 26.11.2011 od 18 hodin. Místo konání hotel - restaurace u Záviše ....Podrobnosti v "novinkách".

Změna výcvikového dne - poslední výcvikový čtvrtek je 27.10.2011, počínaje nedělí 30.10.2011 budou výcvikovým dnem neděle od 14:00 hodin.

26.3.2011- BRIGÁDA - v sobotu 26.3. je od 8 hodin brigáda, pracovní pomůcky s sebou, více informací p. Vácha .

Změna výcvikového dne na čtvrtek - počínaje čtvrtkem  31.3.2011 se mění výcvikový den ze sobot na čtvrtky, začátek výcviku vždy od 17 hodin, poslední výcviková sobota je 26.3.2011.

12.3.2011 - očkování psů - v sobotu 12.3.2011 od 14 hodin  proběhne na cvičišti pravidelné očkování psů, očkování provede MVDr. Lucie Míková z veterinární kliniky Vltava , prosíme zájemce, aby nahlásili počet očkovaných psů p. Elišce Nedvědové na E-mail.

Zimní výcvik - výstaviště - pokud budete mít někdo zájem o  cvičení na výstavišti, tak mi prosim dejte vědět na email  Drdackova.Tereza@seznam.cz
Cvičení by se konalo od 1.ledna - 15. března 2011 každý čtvrtek od 18:00 - 20:00 v hale B1.Bude se vybírat 500,-  na osobu. Prosím o nahlášení a odevzdání peněz do konce prosince.

INFO 2010

Členská schůze27.11.2010 od 15 hodin Hluboká nad Vltavou v klubovně ZKO Falco, srdešně zveme všechny členy - účast nutná !Na schůzi je možné uhradit členské příspěvky na rok 2011. Schůze revizní komise 27.11.2010 od 14 hodin !

Sraz účastníků tábora - v sobotu 11.12. 2010 od 18 hodin proběhne v hotelu Záviš (dole v restauraci " Šatlava") na Hluboké ( pozor změna-původně měl být sraz v Jankově ) sraz účastníků letního výcvikového tábora a přátel kynologického klubu Falco . Těšíme se na Vaši účast, tak si prosím udělejte čas !!!

Změna výcvikového dne  - z důvodu přechodu na zimní čas bude od 6.11.2010 probíhat výcvik vždy v sobotu od 14 hodin, poslední výcvik ve čtvrtek je 28.10.2010.

Letní výcvikový tábor 2010 - nástup táborníků od 13 hodin. Seznam s vašim jménem a číslem chatky bude na recepci. Po ubytování prosíme o pomoc při stavění stanů pro společné sezení . Cca v 16 hodin bude obrana  a v 19 hodin zahájení tábora .  Dotazy a informace – Eliška Nedvědová  602 140 186 .

Očkování srpen - zájemci o hromadné očkování na cvičišti se mohou přihlásit u Elišky Nedvědové na tel. 602 140 186 

5.7.2010brigáda od 9 hodin a od 18 hodin grilování a sud piva .... .

15.5.2010 zkoušky IPO - začátek v 8:00, sraz a zahájení na stopách - místo setkání zde....

 Informace pro členy kynologického klubu Falco brigády od května 2010

 Výbor ZKO Falco na základě zkušeností z předešlých let o účasti

     na brigádách , rozhodl rozepsat úklid a údržbu  cvičiště do termínů na dvojice členů.

- v průběhu 3 týdnů  musí tato dvojice zajistit úklid cvičiště a klubovny, obnovit nátěry či zajistit drobné opravy v areálu .  

- klíče od klubovny budou předány vždy ve čtvrtek při výcviku další dvojici 

- současně bude členem výboru ZKO Janem Váchou  zaznamenána odpracovaná brigáda

- termín brigády lze po dohodě s jiným členem vyměnit.

- člen , který nezajištění údržbu  cvičiště, složí do pokladny ZKO 500 Kč , nebo mu bude členství ukončeno.

Mimo tuto údržbu a úklid bude ještě nutná brigáda na větší úpravy klubovny. Termín bude oznámen později .

 1.5. – 22.5.   Drdáčková T. , Formánková  D.

 23.5. – 12.6. Randýsková M., Valentová J.

 13.6. –  3.7.   Novotná E., Mayer R.

 4.7. – 24.7.  Krása M., Rehansl J.

 25.7. – 14.8. Kolafa P., Stropek M.

 15.8. –  4.9.  Ambrož M., Švehla M.    

 5.9. - 25.9. Bubalová J., Filipová J.

Zkoušky NZŘ 25.4.2010 - začátek v 8:30, sraz a zahájení na stopách - místo setkání zde....

POZOR !!! změna výcvikového dne - od  čtvrtka 1.4.2010 se mění výcvikový den ze sobot na čtvrtky.Začátky výcviku od 17 hodin.

20.3.2010 - očkování psů - v sobotu 20.3.2010 proběhne na cvičišti pravidelné očkování psů, očkování provede MVDr. Lucie Míková z veterinární kliniky Vltava , prosíme zájemce, aby nahlásili počet očkovaných psů p. Elišce Nedvědové na E-mail.

Členské známky ČKS - členové ZKO, nezapomeňte si vyzvednout členské známky na rok 2010 během výcvikových  dnů.....

 

INFO 2009

Členské příspěvky na rok 2010 - prosíme členy, kteří doposud neuhradili členské příspěvky na rok 2010, aby tak učinili nejpozději do konce roku 2009!

29.12.2009 VÁNOČNÍ ZÁVOD - od 13:00 hodin proběhne na cvičišti ZKO Falco tradiční Vánoční závod pro členy klubu...Všichni členové a přátelé kynologického klubu Falco jsou srdečně zváni, ceny pro účastníky závodu formou tomboly - stejný systém jako loni.Po ukončení závodu přátelské posezení na závěr roku...

Změna výcvikového dne - od soboty 31.10.2009 budou výcviky probíhat vždy v sobotu od 14:00 hodin.Ve čtvrtek 29.10. už výcvik nebude...

UPOZORNĚNÍ ! kdo z členů klubu nemá letos odpracované brigádnické hodiny, má poslední možnost tak ještě učinit a to natíráním zástěn . Domluva možná s p. Váchou na telefonu 602 483249.

21.11.2009 - Členská schůze - začátek ve  14:00 hodin na cvičáku - účast nutná, po schůzi bude přátelské posezení.... Prosím členy revizní komise, aby se sešli už ve 13:00 hodin z důvody kontroly hospodaření.

5.9.2009 - brigáda - v sobotu od 8:00 hodin je naplánovaná podzimní brigáda - oprava kotců, natírání a údržba cvičáku.Kontaktní osoba Jan Vácha - email.

Očkování - srpen  , kdo máte zájem očkovat svého psa v termínu čtvrtek 13.8.2009 , nahlašte mi prosím počet psů. Paní doktorka Míková přijede na cvičiště . Díky  Eliška   602 140 186 

13.6.2009 brigáda od 8 hodin.Účast nutná, popřípadě si domluvte s panem Váchou ( Tel.:602 483 249) náhradní termín.

30.5.2009  od 8 hodin je termín další brigády. Je potřeba více lidí na práci v klubovně... Každý člen by měl odpracovat minimálně 3 brigády a jedno sečení, brigádnické hodiny eviduje p. Vácha a člen, který neodpracuje brigády bude muset uhradit finanční náhradu.Je možné, že se někomu nemusí hodit termíny brigád, v tomto případě je možné brigádu odpracovat individuálně po dohodě s Honzou Váchou .

16.5.2009 - brigáda od 8 hodin, bude se provádět kompletace přestěhované klubovny, pracovní pomůcky s sebou...Účast nutná!

1. - 2.5.2009 - brigáda od 8 hodin, účast nutná!!!!Vemte si s sebou pracovní pomůcky - lopatu, hrábě.... Bude se připravovat podklad pod novou klubovnu a připravovat přesun, dále příprava plochy pro osetí.Účast můžete potvrdit zde.

23.4.2009 - nácvik stop, nezapomeňte stopovací vodítko, popř. postroj, předměty a pamlsky...

28.3.2009 - bude poslední výcvikový den v sobotu, od 2.4.2009 se stávájí výcvikovým dnem čtvrtky od 17 hodin....

14.3.2009 - od 15 hodin proběhne na cvičáku očkování psů, které provede MVDr. Míková z veterinární kliniky Vltava , zájemci o očkování psů prosím nahlaste počet psů k naočkování, popřípadě druh vakcíny p. Elišce Nedvědové na E-mail zde.

5.1.2009 - upozornění pro členy kteří doposud nezaplatili členské příspěvky na rok 2009, aby tak učinili co nejdříve!!!

 

2008

27.12.2008 od 12-hodin proběhne klubový vánoční závod, srdečně zveme všechny členy klubu!Účastníci závodu přineste jako startovné cenu do tomboly...Bude se jednat o nenáročné disciplíny s oslavou konce roku po závodě.Přihlášku s iniciálami a jménem psa na diplom zasílejte na email Jaroslavasamkova@seznam.cz .

 

16.11.2008 (neděle) od 18 hodin proběhne na vinárně Šatlava hotelu Záviš členská schůze ZKO Falco, účast všech členů nutná!Na schůzi je možné uhradit členské příspěvky na rok 2009.Od 17 hodin schůze výboru a revizní komise (Jaroslava Samková, Marcela Židoňová, Karel Formánek).Od 19 hodin jsou srdečně zváni hosté - příznivci a přátelé kynologického klubu Falco.

Program schůze:

  • Zpráva předsedy
  • Pokladní zpráva
  • Zpráva z výcviku
  • Zpráva jednatele o přesunu a výstavbě nového cvičiště, LVT
  • Diskuse
  • Závěr a volná zábava... 
 
Změna výcvikového dne - od 18.10.2008 se mění výcvikový den na sobotu od 14:00 hod., poslední výcvik ve čtvrtek bude 9.10.2008.
 
23.8.2008 - Letní výcvikový tábor Kunžak, zahájení tábora v 16hod., ubytování možné od 13hod..Psy, výcvikové pomůcky, vhodné oblečení, účastníci zkoušek průkaz původu a průkazku ČKS(se známkou), popř. očkovací průkaz a dobrou náladu s sebou, zbytek zařídíme my... Plán chatek na ubytování zde.
 
16.8.2008 - v sobotu od 16 hodin grilování prasete a sud piva - srdečně zveme členy ZKO Falco a jeho přátele.
 
17.7.2008 mimořádná členská schůze - ve čtvrtek od 17h. - důvod nutná rekonstrukce klubovny.
 
Výcvik o prázdninách - v době dovolených bude probíhat výcvik ve čtvrtek jako normálně, ale v omezeném rozsahu (může se stát, že nebude přítomen instruktor nebo figurant).
 
27.6.2008 (pátek) od 18hod. - zahájení léta - grilovačka prasete, sud piva atd...Všichni členové a přátelé kynologického klubu Falco jsou srdečně zváni.
 
Termín Letního výcvikového tábora 23.8. - 30.8.2008 Kunžak
 
Rozpis brigády sečení cvičiště pro rok 2008 zde.
 
9.5.2008 - kolaudace oplocení bude v pátek 9.5. od 17hod. na cvičáku.Výbor klubu srdečně zve přátele, členy kynologického klubu Falco, ale především všechny, kteří se na výstavbě oplocení podíleli!
 
Info: Vzhledem k tomu, že mají někteří členové strach, jak bude přístupný prostor cvičiště po dokončení oplocení - upozorňuje výbor ZKO své členy, že po dokončení oplocení bude dostatek klíčů pro všechny, kteří si budou chtít zacvičit i mimo výcvikový den!!!
 
19.4.2008 od 8:00hod. brigáda : v sobotu 19.dubna od 8:00 hodin bude brigáda - natahování plotu, účast nutná!Účast prosím potvrďte p. Váchovi .
 
Změna výcvikového dne: od 3.4.2008 se mění výcvikový den ze soboty na čtvrtek - výcvik začíná vždy od 17 hodin.Poslední sobota, kdy bude výcvik probíhat je 22.3.2008, v sobotu 29.3.2008 je cvičák zrušen, ale můžete se přijít podívat na závod TARTu.
 
Pozor! Členové, kteří nemají odpracované brigádnické hodiny na plotě je mohou odpracovat individuálně po dohodě s p.Váchou na telefonu 602 483249 v čase, který vám bude vyhovovat-pokud možno co nejdříve! (Jedná se o natírání sloupků).
 
15.3.2008 : v sobotu od 7:30 (změna času-původně 8:30!!!)je brigáda, bude se provádět betonování sloupků na plot, výcvik od 14:00 je zrušen, od 17:00 je setkání na vinárně hotelu Záviš.Účast nutná!
 
Informace - březen :
1)    Upozorňujeme členy, že akce PLOT byla již zahájena. Máte-li možnost nám jakkoli pomoci, budeme rádi a podrobné informace získáte u členů výboru.

2)    Připomínka:  V sobotu 15.3. od 17 hodin je pro nás zamluvena vinárna v Hotelu Záviš .  Všichni členové jsou vítáni. Snad budeme mít chvilku pro        společné posezení.

 3)   Očkování  - pro ty , kteří očkují až v II. pololetí  je domluvena návštěva veter. lékaře v době srpen - září ( přesný termín bude včas uveřejněn ).

4)  Zkoušky z výkonu  jsou plánovány v termínu květen - červen . Výcvikář Pavel Tůma uvede přesný datum zkoušek a počet zájemců.
 
Očkování psů 1.3.2008 - v sobotu 1.3.2008 proběhne na cvičáku od 15 hodin pravidelné očkování psů.Očkování provede MVDr. Lucie Míková z veterinární kliniky Vltava, zájemci o očkování psů prosím nahlaste počet psů k naočkování, popřípadě druh vakcíny p. Elišce Nedvědové na E-mail zde.
 
Sraz účastníků LVT a přátel ZKO Falco - Dovoluji si tímto pozvat kamarády, táborníky a členy kynologického klubu Falco na přátelské posezení v krásném prostředí vinárny hotelu Záviš z Falkenštejna. 
A to v sobotu 15. března od 17 hodin. Těším se až vás všechny zase uvidím.Eliška Nedvědová

2007


Milí členové kynologického klubu Falco,
výbor klubu vám touto cestou přeje klidné prožití svátků vánočních , zdraví a sportovní úspěchy do nového roku 2008.
Současně si vás dovolujeme pozvat na netradiční Vánoční závod klubu Falco, který proběhne dne 29.12.2007 v sobotu od 10 hodin.
Přihlášky se jménem psovoda a psa prosím zasílejte na adresu
Jaroslavasamkova@seznam.cz  nejpozději do 27.12.2007.
Startovné - nikoli peníze, ale pěkná cena do tomboly !
Propozice jsou přísně tajné, obsah závodu bude zveřejněn při zahájení.
Věříme, že se všichni sejdeme a prožijeme příjemnou sobotu na cvičáku.

Informace pro členy, kteří doposud neuhradili členské příspěvky - členské příspěvky je nutné uhradit do konce roku 2007 !!!

Změna výcvikového dne - od soboty 3.11.2007 budou probíhat výcviky vždy v sobotu od 14 hodin (posledním výcvik ve čtvrtek je 25.11.2007).
 
 

ČLENSKÁ SCHŮZE - v sobotu 24.11.2007 proběhne od 15 hodin v klubovně ZKO Falco Hluboká nad Vltavou členská schůze, na místě je možné uhradit členské příspěvky na rok 2008, od 14 hodin je schůze revizní komise!Účast všech členů nutná!!!Po schůzi bude přátelské posezení. 
 
 

ODKAZ NA FOTKY Z LETNÍHO VÝCVIKOVÉHO TÁBORA - KUNŽAK 2007

LETNÍ VÝCVIKOVÝ TÁBOR - 25.8.2007 - 1.9.2007 KUNŽAK - kemp  U Komorníka.Nástup do kempu je možný od 13 hodin, klíče od chatek si vyzvedněte v recepci.Nezapomeňte výcvikové pomůcky (dlouhé stopovací vodítko, aport, postroj na obranu, pamlsky na výcvik atd. ....).

Rozpis brigád na sečení trávy na cvičišti r. 2007 zde!!!

 

Anketa

Jaký den v týdnu by jste preferovali aby probíhal výcvikový den v letním období?

Pondělí 102 45%
Úterý 20 9%
Středa 14 6%
Čtvrtek 71 32%
Pátek 18 8%

Celkový počet hlasů: 225