VS mládeže stopařů 2012

VÝBĚROVÁ SOUTĚŽ NA MISTROVSTVÍ REPUBLIKY MLÁDEŽE STOPAŘŮ 2012
22.9.2012 Hluboká nad Vltavou

Pořadatel ZKO č.264 Falco Hluboká nad Vltavou

Rozhodčí: Josef Zábranský

Seznam účastníků soutěže je zde na stránce výsledky

ČASOVÝ HARMONOGRAM SOUTĚŽE:

7:30 - 8:30 - prezentace závodníků a veterinární přejímka

8:30 - 9:00 - zahájení závodu na cvičišti ZKO a losování startovních čísel

9:00 - začátek soutěže a přesun na terény

ZÁVODNÍ KATEGORIE:

Mládež - podle zkoušky FPr3 (od 10 – 18 let platí v celém kalendářním roce )

Junioři - podle zkoušky FPr3 (od 18 – 21 let platí v celém kalendářním roce )

V roce dosažení 18ti let si závodník může vybrat z obou věkových kategorií, tuto kategorii již během roku nesmí měnit .

Podmínky pro start:

* Členství v ČKS, CHS – bude kontrolováno při prezentaci

* Složení min. zkoušky BH a FPR2

* Zaslání čitelně vyplněné přihlášky (spolu s potvrzením o složení zkoušky) na adresu POŘADATELE a doručení nejpozději 14 dní před akcí. Na později došlé přihlášky nebude brán zřetel!

* Maximální počet závodníků na 1 VS je 25 bez rozdílu v kategoriích.

* Závodu se nesmí zúčastnit nemocní psi, feny v druhé polovině březosti a kojící feny. Háravé feny budou k závodu připuštěny při dodržení patřičných podmínek. ( závodník nahlásí tuto skutečnost pořadateli).

* Účastníkům bude zajištěno nebo uhrazeno stravné ve výši 60,- Kč/ den. Cestovné ani ubytování hrazeno není.

* Závodník, který byl k závodu přijat a z jakéhokoliv důvodu se ho nezúčastní, oznámí svojí neúčast neprodleně pořadateli!

* Psovod zodpovídá za škody způsobené psem.

* Účastník závodu je povinen dodržovat podmínky stanovené pořadatelem.

* Od 1. 3. 2004 platí novela Zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v platném znění, zejména ve znění Zákona č. 77/2004 Sb.

* Z účasti bez náhrady budou vyloučeni psovodi při nesportovním chování a při trestání a surovém zacházení ze psy.

* Protest lze podat u hlavního pořadatele závodu písemně do 30-ti minut po výkonu disciplíny při složení kauce 300,- Kč. V případě zamítnutí protestu propadá tato částka ve prospěch pořadatele.

Přihlášky zasílejte nejlépe v elektronické podobě na email: petrtuma@live.com , nebo na adresu: Petr Tůma, Čejkovice 41, 373 41 Hluboká nad Vltavou.

Přihláška VS mládeže