Letní výcvikové tábory patří k nedílné součásti výcviku a náš klub má v jejich pořádání dlouholetou tradici.Už jen těžko spočítat kolik jich bylo a vždycky se sešla skvělá parta lidí, kteří si přijeli na tábor nejen odpočinout, užít legraci ale, ale i naučit se něčemu novému.Na tyto výcvikové tábory jezdí nejen členové našeho klubu, ale i naši kamarádi z jiných cvičáků.O výcvik méně zkušených "pejskařů" se starají kvalitní instruktoři a figuranti, kteří jsou vždy ochotní pomoci a poradit.Program na táboře bývá nabitý - ráno se začíná stopami, pokračuje poslušnostmi a odpoledne se provádějí obrany.Mezi tím je samozřejmě volný program, koupání, výlety, posezení u táboráku a velmi často se vše protáhne až do pozdních nočních hodin, avšak i po těchto "akcích" se ráno vstává na stopy i když se často nechce a řada lidí se probere až při cestě ranní mlhou na louky, kde se šlapou stopy.Nedílnou součástí tábora bývá noční závod, kde si psovodi mohou na řadě disciplín vyzkoušet reakce svých psů a užít mnoho legrace.A na to, že se na našich táborech dokonce i cvičí, se můžete podívat na těchto fotkách.