Členská schůze ZKO Falco č.264 Hluboká nad Vltavou 27.11. 2010

 

Z Á P I S

z členské schůze ZKO FALCO č. 264, konané dne 27. 11. 2010,  Hluboká nad Vltavou
Přítomni: viz prezenční listina
Program schůze:

  1. zpráva předsedy
  2. pokladní zpráva
  3. zpráva jednatele
  4. zpráva z výcviku a plán akcí na rok 2010
  5. zpráva technického referenta - brigády
  6. volba nového člena výboru
  7. diskuse a závěr


1) Předseda  klubu, Petr Tůma, přivítal přítomné a zhodnotil činnost klubu za uplynulý rok.
2) Revizní komise ve složení:  předseda: Jan Vácha, členové: Eva Novotná a Tomáš Douda ověřili stav finanční hotovosti v pokladně,  účetní výkazy a jednotlivé doklady za rok 2010. Stav pokladny a zůstatek na účtě souhlasí s účetními výkazy.

Členská schůze potvrdila a odsouhlasila shodnou výši členských příspěvků jako v r. 2010. Kč 700,- pro stávající členy. Zápisné nových členů činí Kč 2.500,-.

3) Eliška Nedvědová vyhodnotila průběh letošního výcvikového tábora v Kunžaku. Na táboře byly pořádány dvoje zkoušky (NZŘ a IPO) s vysokou úspěšností. Zatím bylo předběžně dohodnuto, že příští výcvikový tábor v roce 2011 se bude konat opět v kempu Komorník v Kunžaku.
4) Hlavní výcvikář, Pavel Tůma podal zprávu o výcviku za uplynulý rok. Úroveň výcviku byla vyhodnocena jako velmi dobrá, tomu odpovídá i počet složených zkoušek jednotlivých členů za rok 2010. Družstvo začátečníků dále povede Ladislav Šašek a Katka Samková. Družstvo pokročilých povede nadále Pavel Tůma  a Eliška Nedvědová.

Výcvikové dny: zimní čas - sobota od 14 hod

                           letní čas  - čtvrtek od 17 hodin

Na rok 2011 byly naplánovány tyto akce:                      

- dvoje zkoušky dle NZŘ: 30. 4. 2011 a 22.10. 2011                                                           

- dvoje zkoušky IPO: 2.5.2011 a 8. 10. 2011                                                                    

- pořádání výběrového závodu dle ZVV3: 7.5. 2011                                                 

- pořádání výběrového závodu boxerů (IPO 1-3):  dne 28.9.2011                                         

- letní výcvikový tábor  od soboty 20.8.2011 do soboty 27.8.2011                                     

- očkování psů na cvičišti ( počátek března a srpna )                                  

Na zajištění těchto akcí se budou podílet všichni členové klubu.

5) Technický referent, Jan Vácha, přečetl zprávu o stavu odpracovaných hodin jednotlivých členů v prostorách cvičiště. Na příští rok bude rozpis termínů jednotlivých členů, kteří budou během výcvikových dnů zajišťovat úklid a údržbu klubovny, případně překážek.

6) Proběhla volba nového člena výboru, Jaroslavy Samkové.                         

Všichni přítomní členové ZKO Falco hlasovali pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

Výbor ZKO Falco bude pro další období pracovat ve složení:                                               

Předseda: Petr Tůma                                                                                                             

Jednatel: Eliška Nedvědová                                                                                                   

Hlavní výcvikář: Pavel Tůma                                                                                      

Pokladník: Václav Nedvěd                                                                                                   

Technický referent: Jan Vácha                                                                                        

Člen výboru: Jaroslava Samková

Revizní komise:

Předseda revizní komise: Jan Vácha                                                                                      

Člen revizní komise: Eva Novotná                                                                                     

Člen revizní komise: Tomáš Douda     

                 
Zapsali: Jaroslava Samková, E. Nedvědová
Za výbor klubu:                                                                                                                    

Předseda: Petr Tůma, Čejkovice 41, 373 41 Hluboká nad Vltavou                          

Jednatelka: Eliška Nedvědová, Ruská 215, 373 41 Hluboká nad Vltavou