Přihláška na VS MČR podle ZVV3 - 7.5.2011 Hluboká nad Vltavou

 Vyplněnou přihlášku spolu s dokladem nebo kopií výpisu o uhrazení startovného ve výši 300 Kč zasílejte prosím nejlépe na E-mailovou adresu petrtuma@live.com , případně na adresu Petr Tůma, Čejkovice 41, 373 41 Hluboká nad Vltavou. Startovné prosím uhraďte převodem na číslo účtu ZKO Falco - 225737492/0300, pro identifikaci platby uveďte jako variabilní symbol číslo průkazu ČKS stejně jako v přihlášce.Uzávěrka přihlášek je 28.4.2011.Počet účastníků je omezen na 10 závodníků, v případě většího počtu přihlášených rozhoduje datum na přihlášce!Přihlášku lze stáhnout zde.